skip to Main Content

Stichting Vrienden van FOP

Missie

Stichting Vrienden van FOP Stichting Nederland is op 22 maart 2017 opgericht met als belangrijkste doelstelling: het werven van fondsen ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek naar Fibrodysplasia Ossificans Progressiva. In nauwe samenwerking met FOP Stichting Nederland steunt de stichting alle verdere handelingen die fondsenwerving ten dienste van FOP onderzoek kunnen bevorderen.

Steun Stichting Vrienden van FOP

Organisatie

Het bestuur zorgt voor het algemene beleid van de stichting.
In de vergaderingen van het bestuur worden besluiten genomen over fondsenwerving en bestemming van deze gelden.

De stichting laat zich voor de bestemming van de verworven gelden adviseren door een Wetenschappelijke Advies Raad WAR.
Per 1 januari 2018 is de WAR als volgt samengesteld:

 1. Dhr W.W. ( Wiebe) Meijer, voormalig internist Gemini Ziekenhuis Den Helder
  meijer@planet.nl
 2. B.C.J. ( Bram) van der Eerden, celbioloog. Onderzoeksgroep Calcium and Bone, Metabolism Erasmus MC Rotterdam.
  b.vandereerden@erasmusmc.nl
 3. vacature

Samenstelling van het bestuur

Mw drs E.C.M. ( Elinor) Bouvy-Berends, voorzitter
Em. Prof. Dr J.C. ( Coen) Netelenbos, secretaris
Dhr P.T.N. ( Peter) Philips, penningmeester

Wetenschappelijke Advies Raad WAR

De stichting laat zich voor de bestemming van de verworven gelden adviseren door een Wetenschappelijke Advies Raad WAR.
Per 1 januari 2018 is de WAR als volgt samengesteld:

 1. Dhr W.W. ( Wiebe) Meijer, voormalig internist Gemini Ziekenhuis Den Helder
  meijer@planet.nl
 2. B.C.J. ( Bram) van der Eerden, celbioloog. Onderzoeksgroep Calcium and Bone, Metabolism Erasmus MC Rotterdam.
  b.vandereerden@erasmusmc.nl
 3. vacature
Back To Top