Ga naar hoofdinhoud

Steun wetenschappelijk onderzoek naar FOP

ZONMW , Amsterdam Movement Sciences ( AMS) de internationale FOP Associatie IFOPA ( www.ifopa.org) en de patiëntenorganisatie FOP Stichting Nederland geven financiële steun aan onderzoeken naar FOP. Dit is echter vaak een opstartsubsidie. De onderzoeken kosten veel geld en omdat het hier over een zeer zeldzame ziekte gaat, is het moeilijk om hiervoor geld bijeen te krijgen.

De erfelijke oorzaak van de afwijking is wel bekend, namelijk een mutatie in het ACVR1 receptor gen dat verantwoordelijk is voor botvorming. Maar een groot deel van het ziekte proces is nog niet bekend en ook goede therapeutische mogelijkheden zijn nog altijd niet beschikbaar.

Zie ook de website van de fopstichting. [/vc_column_text]

Sponsor de “Vrienden van de Fop Stichting Nederland” en steun wetenschappelijk onderzoek naar FOP

Wij hebben uw steun hard nodig! Daarom is er nu de stichting Vrienden van FOP Stichting Nederland, kortweg Stichting VVF met als voornaamste doel fondsen werving voor onderzoek naar een werkzaam geneesmiddel voor FOP.

U kunt hier (via molly payment) een eenmalige donatie of gift overmaken.

Overmaken kan rechtstreeks naar

NL74 RABO 03 20 81 47 77 ten name van Stichting Vrienden van FOP Stichting Nederland te Doorn

of via onderstaand formulier.Overweegt u een Periodieke Schenkingsovereenkomst af te sluiten? Hartelijk dank daarvoor!

U vindt hier het formulier van de Belastingdienst : Overeenkomst periodieke gift in geld. Een uitgebreide toelichting en stappenplan vindt u op de twee laatste pagina’s van dit document.

ANBI

De stichting Vrienden van FOP stichting Nederland is vanaf 04 december 2019 door de Belastingdienst erkend als een algemeen nut beogende instelling ANBI. Een overzicht van alle ANBI’s vindt u via  www.belastingdienst.nl/giften

Belastingvoordeel

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) genieten belastingvoordeel.
Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.

[/vc_column][/vc_row]
Back To Top