skip to Main Content

ANBI status in aanvraag

Vrienden van FOP Nederland is een jonge organisatie die zich volledig wil inzetten om
onderzoeksactiviteiten in relatie tot deze zeer zeldzame aandoening.
Het moet daarom voor de buitenwereld volstrekt duidelijk zijn dat het hier gaat om een
onafhankelijke organisatie zonder enig winstoogmerk. Zodra de ANBI status is toegekend, zal het
ANBI keurmerk op de website worden geplaatst en in haar communicatie met
(patiënten)organisaties worden bekend gemaakt.

Back To Top